Rokiškio rajono savivaldybė

LGelezinkeliai

Achemos grupė

žybartuva

Irdaiva

SV Obeliai

Amanda

EVS GROUP

rokmedis

Rokmelsta

Pragiedruliai

Saules spektras

Izenbergas

Gimtasis rokiškis

Delfi.lt

Tema info

Tremtinių sajunga

duguva

Bernardinai

Lašų duona

Rokiškio krašto muziejus

Litcon

Svaita

Rokvesta

Tėvynės sąjuanga

Panevėžio keliai

RMG

Misko draugas

eigesa

Lexita CRM

Bajoru zuvis

Daivida

Gintarinė svajonė

Portalas „Tema" pranešaOBELIUOSE ATSTATYTAS IR PAŠVENTINTAS PAMINKLAS BIRŽELIO SUKILĖLIAMS


Birželio 22 d. pilnutėlė Obe­lių Šv. Onos baž­ny­čia dalyvavo Žodžio ir Aukos liturgijoje. Viskas kaip ir kiekvienoje sekmadienio Sumoje, bet ir ne taip pat: tvyrojo juntamas ir pastebimas iškilmingumas - ši diena pasirinkta pašventinti Obelių paminklo, skirto 1941 metų birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės vy­rų cho­ras „Ai­das" įvykį sureikšmino iki prakilnaus graudulio. Žinančiųjų paminklo statybos istoriją negalėjo nepaliesti mintis: padaryta tai, kas rodės, neįmanoma.

Apie Obelių paminklo atstatymą kalbėta nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Miestelio ir jo apylinkių žmonės nepamiršo nei sukilimo įvykio, nei jo reikšmės; iki šiol tebegyvas ir paminklo projekto autoriaus, statybos darbų vadovo geležinkeliečio Gurijaus Kateščenkos atminimas.

Savo siekį atkurti nepriklausomą Lietuvą bei išsaugoti už šią idėją žuvusių žmonių atminimą anų dienų obeliečiai įamžino paminkle: 1942 m. jie pastatė 8 m ilgio ir 3 m aukščio cementinį monumentą. Tai buvo - žvelgiant iš šių dienų - neįtikėtinas užmojis ir neįtikėtina jo sėkmė. Žmonės aukojo pinigus, prisidėjo darbu - juos telkė žinojimas - kova nebuvo beprasmė, jos tikslai tebėra gyvi.

Paminklas ženklino Kazio Jankausko, Petro Putros, Algio Stankevičiaus, Juozo Šniokos, Konstantino Seibučio, Juozo Baltrušaičio ir dviejų nežinomų karių kapus. Visi jie buvo kažkieno kaimynai, bičiuliai, klasės draugai, kai kuriems tebuvo vos per dvidešimt. Jų žūtis žmones skatino paminklo didybei. Sovietams tai negalėjo patikti. Ir nepatiko: po truputį, tačiau nuolatos paminklas buvo niokojamas, o 1976 m. nugriautas galutinai.

Kiek lietuvių savo istorinių žinių bagaže besaugojo Birželio sukilimo faktą? Nepelnytai buvo pamirštas ir Rokiškio krašto, daugelį metų spalvinto socialistams būdingomis spalvomis, patriotinis užsispyrimas atkurti Lietuvos valstybingumą. Kai obeliečiai sušneko apie sukilėlių paminklo atstatymą, ne visi patikėjo jų galimybėmis, tačiau rajono valdžia, vadovaujama tuometinio mero Almanto Blažio, pritarė idėjai. Toks valdžios sprendimas nebuvo priimtas vienareikšmiškai: ekonominė krizė, 7-8 mln. mažinamas rajono biudžetas...

- Ar tikrai šiandien reikia paminklo? Ar tikrai paminklo reikia šiandien? - svarstė taryba.

Nepavyko išlaikyti vienodo idėjos intensyvumo: buvo metas, kai paties sumanymo kapui imta dairytis vietos... Bent jau taip atrodė iš šalies.

- Netylėkit, rašykit apie tai, - susitikime su Vilniaus rokiškėnų klubu „Pragiedruliai" žurnalistus ragino jo narys, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas. Tuomet tapo visiškai aišku - šis žmogus perėmė iniciatyvą atstatyti paminklą.

Kaip sako pats D. Smalinskas, be komandos nebūtų pavykę padaryti darbų iki galo. Ir tai, žinoma, tiesa. Tuometinio klubo pirmininko Algio Naručio iniciatyva ir lėšomis buvo sukurta Obelių paminklo internetinė svetainė http://www.obeliupaminklas.lt. Ją teturi vienintelis šalies paminklas. Svetainėje gali rasti visus, net menkiausia suma prisidėjusiuosius prie paminklo statybos. Tačiau ir jos administravimas gulė ant D. Smalinsko pečių. Jis nešė paminklo atstatymo idėjos naštą iki pat birželio 22-osios: per tą laiką susitiko su daugybe verslininkų, politikų, mokslininkų; organizavo aukų rinkimo akciją, surengė 5 renginius, įvertinusius Birželio sukilimo reikšmę Lietuvai; telkė Obelių ir Rokiškio bendruomenę nenuleisti rankų ir skatino spaudą rasti laiko pokalbiams su skaitytojais apie anų dienų įvykius ir jų atminimo įprasminimo svarbą.

Praėjusių metų žvarboką gruodžio 15-ąją po šv. Mišių rinkosi žmonės į Obelių paminklo pabaigtuvių šventę. UAB „Žybartuva" radusi sprendimą, kaip perkelti į kapus didžiules plokštes nepažeidžiant nykštukinių - palyginti su šiuo monumentu - antkapių, atkūrė paminklą tokį pat didžiulį ir tokį pat didingą, koks buvo anas, statytas prieš 73-ejus. Ir šis, ir anas buvo papuošti Kristaus ir dviem Lietuvos karių bareljefais, suguldytos aštuonios antkapių plokštės... Tik naujasis nebe betoninis, jis sumontuotas iš 17 per toną sveriančių granito plokščių. Idėja įgyvendinta. Žmonių skruostais riedėjo ašaros...

Gruodžio renginys buvo tarsi apžvalga to, kas jau padaryta, ir ką dar reikia padaryti. Buvo likę ne tiek ir mažai: išleisti knygelę „Obelių paminklas. Atstatymo istorija, dokumentai, rėmėjai ir aukotojai"; įgyvendinti architekto Petro Stankevičiaus siūlymą - padaryti informacinį stendą, skelbiantį svarbiausius paminklo atstatymo momentus; toliau rinkti vis dar trūkstamas lėšas.

Pinigus pa­mink­lo at­sta­ty­mui aukojo 30 įmonių, įstaigų ir per 300 pavienių geradarių, surinkta per 100 tūkst. litų. Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja sky­rė 18 tūkst., kon­cer­nas „A­che­mos gru­pė" - 15 tūkst., UAB „Ir­dai­va" 10 tūkst. litų... Dar teberenkama likusi skola: kai „Lietuvos geležinkeliai" perves pažadėtą sumą, liks per 30 tūkstančių.

Buvo ką tik nušniokštęs lietus. Vedini Krašto apsaugos savanorių pajėgų orkestro žmonės rinkosi prie paminklo. Vilniaus karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis perbėgo Birželio sukilimo istorijos puslapiais, Panevėžio apskrities 5-osios rinktinės Rokiškio 9-oji kuopa, vadovaujama Algio Veikšio, prie paminklo padėjo vainikus; paminklą atidengė Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, jį pašventino klebonas Laimonas Nedveckas; gėlės buvo padėtos nuo Lietuvos Respublikos Seimo, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, Rokiškio rajono savivaldybės, Lietuvos genocido ir rezistencijos centro bei Obelių bendruomenės; nugriaudėjo salvės už Lietuvą Tėvynę, visus laisvės gynėjus ir už Lietuvos kariuomenę; Tomas Vaisieta Lietuvą pašlovino eilėmis; iš visų širdies, o tarsi iš vienos, skambėjo valstybės himnas.

Žmonės nesiskirstė, vėl rinkosi bažnyčion. D. Smalinskui ir Obelių bendruomenės pirmininkui Žilvinui Misiūnui už atliktą darbą dėkojo Birželio sukilimo iniciatoriaus Kazimiero Gedimino Ruzgio sūnus Gediminas ir Seimo narys Andrius Kubilius. Kalbėjo meras V. Vilys, ministras J. Olekas, Seimo narys Vytautas Saulis.

Muziejininkui Andriui Dručkui ir jo užaugintam Obelių istorijos muziejui ministras perdavė pirmojo Lietuvos kariuomenės vado Jono Andriuškevičiaus uniformą. Vėliau ir pats ministras apžiūrėjo muziejų, stebėjosi surinktų uniformų ir kitų eksponatų gausa.

D.Smalinskas atsiprašė savo šeimos už paaukotą laisvalaikį, dėkojo visiems, pritarusiems obeliečių idėjai. Jis papasakojo ir apie savo leidinį „Obelių paminklas", kartu su padėkos raštais įteikė jį rėmėjams ir geradariams.

Ir vėl bažnyčios skliautuose skambėjo „Aidas". Atsistojo žmonės, siūbavo į taktą ir dainavo kartu: „Paimkim Lietuvą visi ant rankų, priglauskim Lietuvą kaip kūdikį brangų, nuneškim Lietuvą į laimės šalį, nėra klastos tenai, nėra ten melo..."

O tada rinkosi visi į Obelių bendruomenės susiėjimų vietą - muziejų. Čia muziejininko A. Dručkaus valdos - jo surinkti ir valstybei padovanoti eksponatai, jo pasakojimai ir mielas žmonių priėmimas. Čia - ir Rimvydo Pupelio paroda - fotoreportažų ciklas, užfiksavęs visus paminklo atstatymo etapus: konferencijas, susitikimus, statybą. Sakytum, jose - pats vilties išsipildymo laukimas.

Viskas padaryta. Atslūgo įtampa. Žmonės pasklido po muziejaus kiemą. Klausėsi dainų, gėrė arbatą, kalbėjo apie gyvenimą.


2014 m. birželio 23 d.


Rita Briedienė

 


 

 

 

OBELIŲ PAMINKLĄ ŽADA APLANKYTI ŠEŠĖLINĖS VYRIAUSYBĖS PREMJERAS


Vasario 18-ąją TS-LKD pirmininkas, Šešėlinės vyriausybės premjeras, Seimo narys Andrius Kubilius ir jo komanda žada praleisti Rokiškyje. Svečiai, 10.30 val. savo viešnagę pradėję susitikimu  su Rokiškio rajono savivaldybės meru Vytautu Viliu, administracijos direktoriumi Aloyzu Jočiu, vicemeru Egidijumi Vilimu, 10.50 val. tęs su  Verslo plėtros komisijos nariais; 11.50 val.  Rudolfo Lymano muzikos mokykloje jie susitiks su neformaliojo ugdymo įstaigų vadovais, kultūros darbuotojais, 13.00 val. picerijoje „Pipirini" - su rajono smulkiaisiais verslininkais, Rokiškio darbo biržos vadovu ir specialistais; 14.45 val. A.Kubiliaus komanda vyks į Obelius, lankys naująjį paminklą 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti,  15.00 val. Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje susitiks su obeliečių  bendruomene; 15.30 val. Šešėlinės vyriausybės premjeras registruosis į forumą „Naujoji regioninė politika", kurį rengia Seimo narė Agnė Bilotaitė.

Obeliečiai, praėjusiųjų metų pabaigoje kvietę į paminklo darbų pabaigtuvių šventę, buvo teisūs: paminklas Sukilėliams bus lankomas. Jo šventinimas planuojamas birželio mėnesį, tačiau obeliečiai bei paminklo atstatymo iniciatoriai ir dabar nepraleidžia progų priminti visuomenei: paminklas pastatytas garbės skolon - už jo statybą bendrovei „Žybartuva" negrąžinta apie 40 tūkst. litų.

Vasario 16 d. obeliečiai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Po šv. Mišių buvo renkamos aukos paminklo statybos išlaidų skolai padengti. Aukojo žmonės ir sausio 18-ąją, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai" ataskaitiniame susirinkime. Rinko jie pinigus ir praėjusių metų gruodį, kai susibūrė pasidžiaugti užbaigtu didžiuliu darbu.

Paminklas kainavo per 130 tūkst. litų.

Įsiūbavus iniciatyvą atstatyti paminklą pirmoji pinigų skyrė Rokiškio savivaldybė: iš rajono iždo buvo atseikėta 30 tūkst. litų. Koncernas „Achemos grupė" skyrė 15 000 Lt. Buvęs jo direktorius Jonas Sirvydis - obelietis. Praėjusių metų pabaigoje paminklo statybos skolai sumažinti jis padovanojo 5 tūkst. litų savo asmeninių santaupų.

Taip ir klostėsi aukos tradicija: vienam reikšmingiausių valstybės įvykių pažymėti skirto paminklo atstatymo rūpestis tapo pačių obeliečių rūpesčiu. 2012 m. rugsėjo 8 d. Obeliuose vykusioje konferencijoje imta rinkti privačias aukas. Žmonės aukojo ir po kelis litus, ir po kelis tūkstančius.

Obelių paminklas - vienintelis Lietuvoje turi savo internetinę svetainę. Sausio mėnesį ji skelbė: „Džiaugiamės, kad paminklui surinkta suma yra 94 400 Lt."

Trūksta nemažai. Renginiuose surenkama 500-1 000 Lt. Kada pavyks grąžinti skolą?

Sukilimo paminklas 1942 m. buvo pastatytas pačių obeliečių lėšomis, o sovietų galutinai nugriautas 1975 m. Buvo sunku patikėti, kad valdžia ir visuomenė surinks reikiamą - per 130 tūkst. litų - sumą ir įgyvendins viltį - atstatyti atminimą, paniekintą okupantų.

Obeliečiams šis paminklas buvo daugiau nei reikšmingą įvykį ženklinantis betoninis, 8 m ilgio ir 3 m aukščio monumentas. Tai buvo jų krašto ir šalies istorija, bendruomeniškumo, susitelkimo bei pagarbos savo praeičiai ir sau pavyzdys.

Bendrovės „Žybartuva" pastatytas monumentas susideda  iš 17 daugiau kaip po toną sveriančių dalių. Galingu kranu jos buvo perkeltos į paminklo stovėjimo vietą ir sumontuotos. Šiandieninis paminklas labai panašus į aną, tik nebe betoninis, o gryno akmens, be to, dar praturtintas atstatymo istorija.

Smagu, kad paminklą aplankys TS-LKD lyderiai.

- Monumentas svarbus ne tik aštuonių žmonių, palaidotų Obelių kapinėse, atminimui, bet ir tų , kurių palaidojimo vietų net nežinome. Jis yra kaip kovų už Lietuvos laisvę simbolis, - „TEmai" yra sakęs paminklo atstatymo iniciatorius, buvęs obelietis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas.

 

2014 m. vasario 18 d.

„TEmos" inform.

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas