Rokiškio rajono savivaldybė

LGelezinkeliai

Achemos grupė

žybartuva

Irdaiva

SV Obeliai

Amanda

EVS GROUP

rokmedis

Rokmelsta

Pragiedruliai

Saules spektras

Izenbergas

Gimtasis rokiškis

Delfi.lt

Tema info

Tremtinių sajunga

duguva

Bernardinai

Lašų duona

Rokiškio krašto muziejus

Litcon

Svaita

Rokvesta

Tėvynės sąjuanga

Panevėžio keliai

RMG

Misko draugas

eigesa

Lexita CRM

Bajoru zuvis

Daivida

Gintarinė svajonė

Darbų kronika


 


 

2012 m. rugsėjo 8 d. Obeliuose vyko konferencija-koncertas, skirtas paminklui 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms Obelių kapinėse atstatyti.

Pranešimus skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, Kauno apskrities archyvo direktorius Gintaras Dručkus, dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės vadovai, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis, Rokiškio garbės pilietis Andrius Dručkus, sukilėlių giminės ir kt.

Parodytos filmo „Pavergtųjų sukilimas“ ištraukos, pradėtos rinkti aukos paminklo statybai. 

 

 

   

 Paminklo statybai aukoja vilnietis Algis Narutis.                                 Maketą apžiūri Jonas Sirvydis ir Petras Stankevičius.

 


 

 2012 m. spalio 21 d. renginys, skirtas 1941 m. birželio sukilėliams atminti ir paminklui sovietinėms aukoms Obelių kapinėse atstatyti, vyko Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

 

 


 

 

2013 m. sausio 19 d. Vilniaus rokiškėnų klubo PRAGIEDRULIAI ataskaitiniame susirinkime buvo dėkojama paminklo statybos rėmėjams ir pranešta apie būsimus darbus.  

Gegužės 7 d. Lietuvių pagalbos fondo (Lithuanian assistance foundation) vardu 800 JAV dolerių paminklo statybai paaukojo Ramunė ir Gintautas Vitkai iš JAV.


 

Dėkojame UAB koncernui „Achemos grupė" (Jonava), pervedusiai 15 000 litų, ir UAB „Irdaiva" (Vilnius), pervedusiai 10 000 litų. Labai džiugu, kad šios įmonės direktorius Irmantas Kubilius kilęs iš Obelių, o už labdaros darbus praėjusiais metais jam suteiktas Obelių krašto garbės piliečio vardas.

 Birželio 2 d. Obelių bendruomenės centro atstovai rinko aukas paminklo statybai. Aukojo net 35 asmenys. Dėkojame visiems!

 

 

Žilvinas Misiūnas ir dukra Ievute                      Kunigas Laimonas Nedveckas                  Rinkliavos akimirkaBirželio 22 d. Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio rajono savivaldybė ir Obelių bendruomenės centras surengė akciją „Visi kartu atstatykime paminklą laisvei!", skirtą 1941 m. birželio sukilimui.


Pagrindinį pranešimą „Birželio sukilimas Obelių valsčiuje" skaitė Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, apie Birželio sukilimo atgarsius Čedasuose kalbėjo Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Egidijus Vilimas, Donatas Smalinskas papasakojo apie Obeliuose atstatomo paminklo parengiamuosius darbus, Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas akcentavo statomo paminklo reikšmę vietos žmonėms. Parodytas filmas „1941 m. birželio sukilimas", rinktos aukos paminklo statybai. Dalyvius pasveikino meras Vytautas Vilys, Seimo narys Vytautas Saulis, muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. Renginyje dalyvavo sukilėlių giminės, politinių partijų, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovai, verslininkai, Obelių paminklo sukilėliams statybos rėmėjai. Vienas iš jų - koncerno Achemos grupė buvęs generalinis direktorius Jonas Sirvydis. Iš Jonavos atvykęs verslininkas savo asmeniniu pavyzdžiu parodė, kad jam labai svarbu, kas vyksta gimtinėje, ir visus verslininkus paragino paremti paminklo statybą. Achemos grupė prieš pusę metų pervedė 15 000 litų.

Visus renginio dalyvius sveikino Obelių dainorėliai, vadovaujami Daivos Kundelienės, ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas.

    


 

Rugsėjo 7 d. Obelių muziejaus aikštėje pristatyti paminklo atkūrimo darbai

Renginyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės meras Vytautas Vilys, rėmėjai, aukotojai, geradariai, sukilimo dalyvių giminės, Obelių seniūnijos bendruomenių atstovai, gimnazijos moksleiviai ir kiti obeliečiai. Obelių monumentui atstatyti šalies ir rajono įmonės, privatūs asmenys paaukojo per 50 tūkst. Lt, Rokiškio rajono savivaldybė dar 2012 metais skyrė 18 tūkst. litų.
Vien tik rugpjūtį kelios įmonės šiam kilniam tikslui paaukojo 7 tūkst. litų. Aukos paminklui atstatyti buvo renkamos ir šio pristatymo metu. Per dvi „Obelinės" šventės dienas paaukota 750 litų: Laisvydas, Angelina ir Bronius Liaudanskai, Gražina ir Antanas Deksniai, Valerija Zumbaitė, Joana Čeičienė, Adelė Urbakonytė, Danutė Skvarnavičiūtė, Gediminas Kančys, Irena Jokubkienė, Antanašės bendruomenė ir kiti geros valios žmonės.

Jau antrą kartą finansiškai prisidėjo meras Vytautas Vilys ir obelietis Algirdas Markevičius.


Renginio metu muziejininkas Andrius Dručkus perdavė šviesaus atminimo partizanės Bronės Pupeikytės-Šimkūnienės paaukotus 500 litų. Dėkojame visiems!
Apie renginį rašo „Gimtasis Rokiškis": 

http://www.grokiskis.lt/temos/situacija/2013/09/06/aukotojai-mato-kur-naudojamos-lesos-jau-kyla-paminklo-pamatai#contCommentForm 

Lapkričio 16 d. vykusiame Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Rokiškio skyriaus narių visuotiniame susirinkime buvo renkamos aukos Obelių paminklui. Monumento statybos darbus pristatė skyriaus pirmininkė Dijana Meškauskienė. Dėkojame Danutei Gaškaitei, Aidai Vaitkutei, Violetai Pavarotkinienei, Vytautui Juknai, Rasai Grigonytei, Juozui Mickiui 


GRUODŽIO 15 DIENĄ OBELIUOSE VYKO PAMINKLO STATYBOS PABAIGTUVĖMS SKIRTAS RENGINYS

Po šv. Mišių  Obelių bendruomenės centras rinko aukas statybos išlaidoms padengti. Prie paminklo susirinkusius obeliečius ir miesto svečius pasveikino Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, uždegtos atminimo žvakės. 

 

Obelių istorijos muziejuje darbus aptarė Donatas Smalinskas, Andrius Dručkus, Jonas Sirvydis, Eugenijus Narkūnas, Diana Meškauskienė, Petras Stankevičius, Žilvinas Misiūnas, kiti dalyviai, buvo dėkojama aukotojams ir rėmėjams.

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JONUI SIRVYDŽIUI, PAMINKLO STATYBAI SKYRUSIAM 5 000 LITŲ!

Obelių bendruomenės centras dėkoja visiems obeliečiams ir kitiems geradariams, gruodžio 15 d. paaukojusiems 1 760 litų.  

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas